M05B СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ И МИНЕРАЛИЗАЦИЮ КОСТЕЙ

ФОСАВАНС® ПЛЮС

Міжнародна непатентована назва
Alendronic acid and colecalciferol
АТХ Код
M05BB03

СТРОМОС

Міжнародна непатентована назва
Strontium ranelate
АТХ Код
M05BX03

СТОПКЛАСТАЛ

Міжнародна непатентована назва
Pamidronic acid
АТХ Код
M05BA03

СТОПКЛАСТАЛ

Міжнародна непатентована назва
Pamidronic acid
АТХ Код
M05BA03

СТОПКЛАСТАЛ

Міжнародна непатентована назва
Pamidronic acid
АТХ Код
M05BA03

РИЗОСТИН

Міжнародна непатентована назва
Risedronic acid
АТХ Код
M05BA07

РИЗЕНДРОС® 35

Міжнародна непатентована назва
Risedronic acid
АТХ Код
M05BA07

РЕЗОРБА

Міжнародна непатентована назва
Zoledronic acid
АТХ Код
M05BA08

ПРОЛІА™

Міжнародна непатентована назва
Denosumab
АТХ Код
M05BX04

ПОМЕГАРА

Міжнародна непатентована назва
Pamidronic acid
АТХ Код
M05BA03