C09A ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ)

ХІТЕН

Міжнародна непатентована назва
Perindopril
АТХ Код
C09AA04

ХІТЕН

Міжнародна непатентована назва
Perindopril
АТХ Код
C09AA04

ХАРТИЛ®

Міжнародна непатентована назва
Ramipril
АТХ Код
C09AA05

ХАРТИЛ®

Міжнародна непатентована назва
Ramipril
АТХ Код
C09AA05

ХАРТИЛ®

Міжнародна непатентована назва
Ramipril
АТХ Код
C09AA05

ФОЗИКАРД®

Міжнародна непатентована назва
Fosinopril
АТХ Код
C09AA09

ФОЗИКАРД®

Міжнародна непатентована назва
Fosinopril
АТХ Код
C09AA09

ФОЗИКАРД®

Міжнародна непатентована назва
Fosinopril
АТХ Код
C09AA09

ТРИТАЦЕ®

Міжнародна непатентована назва
Ramipril
АТХ Код
C09AA05

ТРИТАЦЕ®

Міжнародна непатентована назва
Ramipril
АТХ Код
C09AA05