C07C БЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ В КОМБИНАЦИИ С ПРОЧИМИ ДИУРЕТИКАМИ

ТЕНОРІК™

Міжнародна непатентована назва
Atenolol and other diuretics
АТХ Код
C07CB03

ТЕНОРІК™

Міжнародна непатентована назва
Atenolol and other diuretics
АТХ Код
C07CB03

ДИНОРИК®-ДАРНИЦЯ

Міжнародна непатентована назва
Atenolol and other diuretics
АТХ Код
C07CB03

БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® КОМП

Міжнародна непатентована назва
Bisoprolol and thiazides
АТХ Код
C07CB

БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® КОМП

Міжнародна непатентована назва
Bisoprolol and thiazides
АТХ Код
C07CB