A11D ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНА В1, В ТОМ ЧИСЛЕ И В КОМБИНАЦИИ С ВИТАМИНАМИ В6 И В12.

ЮНІГАММА®

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB

ТІАМІНУ ХЛОРИД (ВІТАМІН В1)

Міжнародна непатентована назва
Thiamine (vit B1)
АТХ Код
A11DA01

ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я

Міжнародна непатентована назва
Thiamine (vit B1)
АТХ Код
A11DA01

ТІАМІНУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В1-ДАРНИЦЯ)

Міжнародна непатентована назва
Thiamine (vit B1)
АТХ Код
A11DA01

НЕРВИПЛЕКС-Н

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB

НЕУРОБЕКС®

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB

НЕУРОБЕКС® ФОРТЕ

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB

НЕОВІТАМ

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB

НЕЙРОРУБІН™-ФОРТЕ ЛАКТАБ

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB

НЕЙРОРУБІН™

Міжнародна непатентована назва
Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12
АТХ Код
A11DB